Không báo cáo giao dịch chứng khoán, 2 cá nhân bị xử phạt 110 triệu đồng

Cập nhật: 18/07/2019 13:34

(Thanh tra) – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 2 cá nhân vì đã có hành vi vi phạm trong việc không báo cáo về dự kiến giao dịch chứng khoán.

Không báo cáo giao dịch chứng khoán, 2 cá nhân bị xử phạt 110 triệu đồng

Cụ thể, ngày 11/7/2019, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Hưng (địa chỉ: 1A K28 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) số tiền 55 triệu đồng.

Ông Hưng bị xử phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính, không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (ông Hưng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt (mã chứng khoán: NAV) đã không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch bán 324.380 cổ phiếu NAV vào ngày 13/3/2019).

Tiếp đó, ngày 17/7/2019, UBCKNN ban hành Quyết định số 547/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Từ Tuyết Anh (39 Giang Văn Minh, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh) số tiền 55 triệu đồng.

Bà Tuyết Anh bị xử phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính, không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 11/10/2018, bà Từ Tuyết Anh – người có liên quan của ông Đặng Thành Duy là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán: VNS) mua 524.000 cổ phiếu VNS và bán 3.510 cổ phiếu VNS, nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch).

Chu Tuấn

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica