Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán dự toán NSNN”

Cập nhật: 26/06/2019 15:35

(Thanh tra) – Hôm nay (26/6), tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phối hợp với một số đơn vị tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN)”.

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán dự toán NSNN”
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: TQ

Đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp, KTNN, ông Hoàng Linh đã trình bày tham luận “Các hoạt động kiểm toán dự toán NSNN tại KTNN Việt Nam và các vấn đề đặt ra”. Tham luận đã chỉ ra những mặt được và những mặt còn hạn chế, tồn tại và nguyên nhân dẫn đến các hạn chế, tồn tại trong hoạt động kiểm toán dự toán NSNN tại KTNN Việt Nam.

Theo ông Linh, thời gian qua, thông qua hoạt động kiểm toán quyết toán NSNN các cấp, bước đầu KTNN đã chỉ ra những hạn chế chủ yếu như công tác lập và giao dự toán của niên độ ngân sách được kiểm toán:

Lập dự toán chưa đầy đủ và bao quát hết nguồn thu, lập dự toán chậm so với thời gian quy định; số liệu ước thực hiện thu thấp so với khả năng thực hiện; danh mục dự án đề xuất bố trí vốn không sát thực tế nên phải điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch vốn; tình trạng lập dự toán chi thường xuyên cao hơn khả năng ngân sách, chưa đầy đủ căn cứ tính toán và không sát thực tế;

Giao dự toán chi đầu tư chưa phù hợp với danh mục dự kiến kế hoạch vốn, giao dự toán chi thường xuyên chậm, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần trong năm, một số địa phương phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên chưa phân khai hết cho các đơn vị từ đầu năm…

Thực tế cho thấy, giá trị của kết quả kiểm toán cũng như kiến nghị kiểm toán đối với công tác lập, giao dự toán còn hạn chế, thiếu tính kịp thời so với thực tiễn do đặc điểm về độ trễ thời gian KTNN thực hiện kiểm toán quyết toán NSNN.

 Các đại biểu trong và ngoài nước tham dự Hội thảo. Ảnh: TQ

Để phát huy hiệu quả vai trò của KTNN trong lập dự toán NSNN đòi hỏi KTNN phải tham gia ngay trong quá trình lập và thảo luận, thẩm tra và quyết định dự toán NSNN thay vì đánh giá khi thực hiện kiểm toán quyết toán. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của KTNN đã được quy định bằng luật định như đã nêu ở trên.

Đại diện Bộ Tài chính có tham luận về “Phương pháp xây dựng dự toán NSNN hàng năm của Bộ Tài chính - Tác động đến công việc của kiểm toán viên”. Tham luận đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và đề các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Dự toán NSNN hàng năm của Bộ Tài chính.

Bà Lelde Dimante, KTNN Lát-vi-a đã đưa đến hội thảo tham luận “Tổng quan và quan điểm kiểm toán dự toán NSNN bao gồm phương pháp tiếp cận kiểm toán, báo cáo, tác động và những thách thức hiện tại”.

Bà Lelde Dimante chia sẽ những kinh nghiệm thực tiễn và quan điểm trong việc kiểm toán dự toán NSNN của KTNN Lát-vi-a và những gợi ý cho KTNN Việt Nam.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, thảo luận các tham luận của: Ông Andy King, Văn phòng Ngân tích Ngân sách của Vương quốc Anh với tiêu đề “Tổng quan về vai trò của Văn phòng Phân tích Ngân sách trong việc xây dựng dự toán và dự báo ngân sách hàng năm của Vương quốc Anh và thẩm tra kết quả hoạt động của Chính phủ so với các chỉ tiêu tài chính đề ra và chi phí thực hiện chính sách mới”; “Tổng quan và quan điểm kiểm toán dự toán NSNN bao gồm phương pháp tiếp cận kiểm toán, báo cáo, tác động và những thách thức hiện tại” của bà Cristina Mendes, Tòa Thẩm kế Bồ Đào Nha.

TQ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica