Đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực công nghệ cao

Cập nhật: 23/08/2016 09:23

(Thanh tra)- Bộ Tài chính đã đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao (CNC), ứng dụng CNC trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản từ 1/1/2017 đến hết 31/12/2020.

Chính sách thuế TNCN hiện hành chưa có quy định ưu đãi phù hợp để thu hút các cá nhân có trình độ chuyên môn cao vào làm việc trong ngành khoa học và công nghệ. Do đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, điều kiện xác định cụ thể đối với nhân lực CNC làm việc trong một số lĩnh vực như đề xuất trên để xem xét hưởng ưu đãi thuế TNCN đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo chính sách ưu đãi thuế đúng đối tượng.

H.P - T.K

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica