Cần Thơ:

Cưỡng chế hóa đơn thu hơn 2,1 tỷ đồng tiền nợ thuế

Cập nhật: 08/07/2016 09:18

(Thanh tra)- 6 tháng đầu năm 2016, Cục Thuế Cần Thơ đã thu được gần 2,9 tỷ đồng nợ thuế. Trong đó, có 750 triệu đồng thu bằng hình thức cưỡng chế tài khoản, hơn 2,1 tỷ đồng qua hình thức cưỡng chế hóa đơn.

Tổng số thuế còn nợ đến 30/6 là hơn 867 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tiền phạt chậm nộp, chiếm 405 tỷ đồng, tăng hơn 20,1 tỷ đồng so với 31/12/2015. Như vậy, tỷ lệ nợ so với tổng thu ngân sách Nhà nước chiếm 7,2%.

Đại diện Cục Thuế TP Cần Thơ cho biết, để số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách Nhà nước, từ nay đến cuối năm, Cục Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan như: Báo, đài truyền hình, đài phát thanh để tăng cường công tác tuyên truyền, công khai doanh nghiệp nợ thuế; phối hợp với các ngân hàng trong việc cưỡng chế tài khoản; phối hợp với cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế cũng yêu cầu các chi cục phân loại các khoản nợ theo hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế; rà soát, đối chiếu các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh, chấm dứt tình trạng nợ sai. Đồng thời, triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

KC

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica