Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước năm 2018: “Vỡ” kế hoạch!

Cập nhật: 09/11/2018 12:06

(Thanh tra)- Theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa (CPH) ít nhất 85 doanh nghiệp (DN) gồm 21 DN thuộc danh mục năm 2017 và 64 DN thuộc danh mục năm 2018; thoái vốn 181 DN. Tuy nhiên, đến hết tháng 9/2018, chỉ mới CPH được 11 DN và 18/182 DN được thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg.

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước năm 2018: “Vỡ” kế hoạch!
Cổ phần hóa DNNN năm 2018 khó đạt kế hoạch. Ảnh: TQ

Trong 6 tháng đầu năm 2018 chỉ có 8 DN được CPH, bằng khoảng 10% kế hoạch năm, trong quý III có thêm 3 DN được CPH. Trong số 11 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH có 10 DNNN và 1 đơn vị sự nghiệp. Tổng giá trị 11 DN được CP là 29.634 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn Nhà nước (NN) là 15.329 tỷ đồng.  

Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 18.310 tỷ đồng, trong đó NN nắm giữ 11.158 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 2.289 tỷ đồng, đấu giá công khai 4.762 tỷ đồng, số còn lại bán cho người lao động là 90 tỷ đồng và tổ chức công đoàn 5 tỷ đồng.

Thoái vốn, trong 9 tháng đầu năm 2018, các DN đã thoái được 5.067 tỷ đồng, thu về 10.499 tỷ đồng. Trong đó, có 18 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã được thoái vốn NN với giá trị 1.308 tỷ đồng, thu về 2.511 tỷ đồng, còn lại 16 đơn vị thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2017.

Tại TP Hồ Chí Minh phải thực hiện CPH 39 DN, TP Hà Nội phải thực hiện CPH 11 DN (lần lượt chiếm 61% và 17,1% kế hoạch CPH năm 2018 của cả nước), nhưng đến nay hai TP lớn này chưa CPH được DN nào.

Đối với lĩnh vực tái cơ cấu lại DN, tính từ khi Thủ tướng ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 đến nay, mới có 35 DNNN và 32 DN thuộc 2 tập đoàn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại.

Các con số nêu trên thể hiện quá trình CPH DN, thoái vốn trong năm 2018 diễn ra quá chậm so với lộ trình đề ra và nguy cơ “vỡ” kế hoạch là rất hiện hữu.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân của tình trạng trên là do việc triển khai thực hiện CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chấp hành cơ chế báo cáo ở một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự nghiêm túc. Các DN CPH còn tồn tại nhiều vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động trong giai đoạn trước CPH cần phải có thời gian xử lý, làm kéo dài thời gian thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, một số tồn tại đã làm ảnh hưởng đến kết quả của quá trình CPH, thoái vốn, như còn DN sử dụng nhiều diện tích đất, đất ở vị trí thuận lợi tại nhiều địa phương chưa thống nhất được phương án sử dụng đất với địa phương trước khi CPH.

Tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN về tình hình sắp xếp, CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và phát triển DN 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN tổ chức các đoàn công tác thường xuyên, trực tiếp đôn đốc tại các Bộ, ngành, địa phương, DN, chủ động, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành cao nhất kế hoạch CPH, thoái vốn năm 2018.

Để khắc phục những hạn chế, thúc đẩy nhanh hơn tiến trình CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN, Bộ Tài chính đã đề ra một số giải pháp. Về mặt chính sách, các cơ quan chức năng cần rà soát các luật có liên quan như Luật DN; Luật Quản lý, sử dụng vốn NN đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN. 

Để triển khai thực hiện, các bộ, ngành cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Nghị định về hoạt động của DNNN; nghị định về quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu; nghị định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích...

Đối với các DN thuộc diện phải CPH, thoái vốn giai đoạn 2018 - 2020, cơ quan đại diện chủ sở hữu khẩn trương phấn đấu hoàn thành kế hoạch. Các DN có khả năng không hoàn thành kế hoạch cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết. Đồng thời, DN phải khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất đai theo quy định của Luật Đất đai, trình cơ quan NN có thẩm quyền phê duyệt trước khi quyết định CPH DN theo đúng quy định tại Nghị định  167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Đánh giá về tình hình CPH, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính DN - Bộ Tài chính cho rằng, nếu CPH không thay đổi về chất, tức là vẫn duy trì bộ máy cũ, cách quản lý cũ, không đổi mới về quản trị, không công khai minh bạch thì DN có kết quả không khá hơn DNNN mà có DN còn đi xuống. Theo ông Tiến, vấn đề CPH phải làm quyết liệt, triệt để thay đổi toàn bộ về lượng và chất, thì mới đem lại sự hiệu quả thực sự.

Trần Quý

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica