75% doanh nghiệp hài lòng với cải cách thủ tục hành chính thuế

Cập nhật: 21/03/2017 11:31

(Thanh tra)- Trong thời gian qua, ngành Thuế đã cơ bản hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đề ra, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Những cải cách của cơ quan thuế thời gian qua được cộng đồng doanh nghiệp (DN) ghi nhận, thể hiện ở kết quả chung đánh giá sự hài lòng của DN năm 2014 là 71% và năm 2016 là 75% DN hài lòng với cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế.

Cải cách nhiều TTHC về thuế

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến nay, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, Quốc hội ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi các TTHC trong lĩnh vực thuế. Trong đó, có thể kể đến việc trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 7 Thông tư của Bộ Tài chính…; Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 4 Nghị định quy định về thuế; trình Quốc hội ban hành Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và Luật Quản lý thuế...

Những nỗ lực về thể chế chính sách nêu trên đã giúp số giờ thực hiện TTHC về thuế giảm từ 537 giờ xuống chỉ còn 117 giờ, đồng thời giảm được 8 lần khai và nộp thuế giá trị gia tăng, giảm được 4 lần nộp tờ khai thuế thu nhập DN tạm tính.

Tổng cục Thuế thực hiện rà soát để ban hành, sửa đổi, bổ sung 44 Quy trình nghiệp vụ, trong đó 30 Quy trình liên quan trực tiếp đến người nộp thuế để đổi mới cơ chế quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu cải cách về thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử theo mục tiêu Nghị quyết đề ra và công khai minh bạch quy trình, quy chế để người nộp thuế biết, theo dõi, giám sát.

Tổng cục Thuế gấp rút hoàn thiện Quy trình công khai quá trình và kết quả giải quyết khiếu nại để thực hiện công khai quá trình và kết quả giải quyết khiếu nại. Tính đến thời điểm 31/12/2016, việc chấp hành thời gian giải quyết hồ sơ khiếu nại của toàn ngành Thuế là 1.351 vụ việc, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 95,2%.

Xác định cải cách TTHC phải thực hiện ngay trong quá trình xây dựng thể chế, qua đó kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới TTHC, thực hiện nghiêm việc rà soát, chuẩn hóa TTHC theo quy định, Năm 2016, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BTC về chuẩn hóa các TTHC lĩnh vực thuế.

Theo đó, đến hết năm 2016, số TTHC lĩnh vực thuế giảm từ 435 xuống còn 300 (300 TTHC đã được chuẩn hóa theo quy định), giảm 135 TTHC so với thời điểm 31/12/2014. Toàn bộ TTHC lĩnh vực thuế đều được công khai trên website và tại trụ sở cơ quan thuế các cấp.

99,81% DN khai thuế qua mạng

Kết quả xếp hạng Chỉ số Nộp thuế chung của Việt Nam theo Báo cáo môi trường kinh doanh 2017 được Ngân hàng Thế giới công bố, đã tăng 11 bậc so với năm 2016 (từ 178 lên thứ hạng 167, trong tổng số 190 quốc gia, vùng lãnh thổ).
Tổng cục Thuế đã triển khai mạnh mẽ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác thu nộp thuế, giảm thời gian chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho DN khi làm các thủ tục về thuế. Đến nay, cơ bản các TTHC thuế của DN đã được thực hiện qua phương thức điện tử, hệ thống khai thuế và nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố.

Đến cuối năm 2016, đã có hơn 566 nghìn DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng, đạt 99,81% trên tổng số hơn 567 nghìn DN đang hoạt động trên cả nước; số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận và xử lý là trên 35,8 triệu hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối triển khai nộp thuế điện tử với 43 ngân hàng thương mại; hơn 555 nghìn DN đăng ký sử dụng với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 97,9%; 97,06 % DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng. Số tiền đã nộp ngân sách Nhà nước năm 2016 là trên 492 nghìn tỷ đồng và trên 2,2 triệu lượt giao dịch.

Việc hoàn thuế điện tử đã được triển khai tại 2 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng. Từ 1/3/2017, triển khai thí điểm tại 11 tỉnh, thành phố khác và tiếp tục triển khai mở rộng toàn quốc.

Trong năm 2016, Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện thí điểm cho 200 DN trên địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực; tổng số hóa đơn được xác thực: 2.608.706 hóa đơn, tổng tiền doanh thu hơn 21.116 tỷ đồng, tổng thuế giá trị gia tăng 992,5 tỷ đồng.

Bên cạnh các nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng CNTT, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, chuẩn hóa và công khai TTHC... việc đồng bộ cải cách thể chế và hiện đại hóa quản lý, công tác tăng cường, kỷ luật kỷ cương, tác phong ứng xử của công chức thuế, việc phối hợp của ngành Thuế với các bộ/ngành, các đơn vị có liên quan để thực hiện cải cách TTHC đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ tại Tổng cục Thuế.

Trần Kiên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica