Ông Nguyễn Quốc Khánh chính thức rời vị trí Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

Cập nhật: 09/03/2017 22:15

(Thanh tra)- Ngày 9/3, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Công thương.

Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Quốc Khánh do Bộ trưởng Công thương phân công.

Thủ tướng cũng đồng ý ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn cho đến khi Thủ tướng có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn.

Đồng thời giao Bộ Công thương khẩn trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định.

H.G

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica