Nhiều trường hợp được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hơn 7%

Cập nhật: 31/07/2019 09:42

(Thanh tra)- Từ tháng 8, quân nhân, công an, cán bộ, viên chức, người làm công tác cơ yếu... được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định mới.

Nhiều trường hợp được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hơn 7%
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo Thông tư 09/2019/TT-BNV và Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực lần lượt vào ngày 1 và 15/8, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của những người thuộc diện sau sẽ tăng 7,19%:

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng trên được tăng thêm 7,19% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019. 

Cụ thể: Trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 = mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 6 x 1,0719.

Theo Thông tư 09, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được xác định như sau:

- Trợ cấp hàng tháng 2.116.000 đồng với cán bộ nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã.

- Trợ cấp hàng tháng 2.048.000 đồng với cán bộ nguyên là phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã.

- Trợ cấp hàng tháng 1.896.000 đồng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc với các chức danh còn lại.

Khi các thông tư nêu trên có hiệu lực, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện thủ tục truy lĩnh với số tiền tăng thêm trong tháng 7 mà chưa chi trả. 

UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

BHXH Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định số 44/2019/QĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này; lập báo cáo theo mẫu kèm Thông tư này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính trước ngày 15/1/2020.

BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân có trách nhiệm triển khai việc điều chỉnh trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng quy định tại Thông tư này đối với đối tượng thuộc diện quản lý.

Khánh Vân

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica