Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ:

Còn thiếu sót trong tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức

Cập nhật: 13/07/2018 11:47

(Thanh tra)- Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý viên chức, lao động tại Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ (TCCGĐB).

Còn thiếu sót trong tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức
Ảnh minh họa: Internet

Theo Thanh tra Bộ GTVT, giai đoạn 2015 - 2017, Trường TCCGĐB đã thực hiện tuyển dụng 16 viên chức, trong đó có 7 trường hợp xét tuyển và 9 trường hợp thi tuyển. Người được tuyển dụng cơ bản đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chung nhưng có điều kiện riêng chưa báo cáo và chưa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) phê duyệt.

Ngoài ra, còn có một số điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển chưa tạo điều kiện để nhiều đối tượng đăng kí dự tuyển; 1 vị trí xét tuyển chưa phù hợp về trình độ chuyên môn; sử dụng giáo viên và đề thi môn ngoại ngữ chưa chuẩn; có 3 thí sinh không có chứng chỉ sư phạm dạy nghề theo quy định.

Bên cạnh đó, trường còn phân công, bố trí ông Nguyễn Minh Kiên có trình độ Cao đẳng, trúng tuyển viên chức năm 2016 giảng dạy cả lý thuyết và thực hành môn điện tử cơ bản là chưa phù hợp quy định.

Kiểm tra xác suất 2 trường hợp được tuyển dụng làm giáo viên thực hành lái xe ít hơn thời gian thông báo tuyển dụng lao động đến thời điểm nhận hồ sơ. Khi thực hiện chuyển đổi chức danh nghề nghiệp, Trường TCCGĐB chưa tổ chức kiểm tra, sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Trường TCCGĐB còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý viên chức, lao động.

Nguyên nhân là do công tác lãnh đạo, quản lý về tổ chức cán bộ chưa sâu sát và chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, của Bộ GTVT; công tác tham mưu về công tác tổ chức cán bộ chưa kịp thời, chưa tìm hiểu, cập nhật đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Mặt khác, chính sách về cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp đào tạo và quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong thời gian qua có nhiều thay đổi, trong đó một số quy định chưa rõ ràng, chưa có hướng dẫn cụ thể. Sự cạnh tranh về đào tạo nghề ngày càng gay gắt, chế độ và chính sách để thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao để phục vụ công tác đào tạo của nhà trường còn hạn chế.

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Bộ GTVT đã yêu cầu Trường TCCGĐB hoàn thiện quy chế, quy định và sắp xếp tổ chức; khẩn trương xây dựng, ban hành quy định về tổ chức và hoạt động theo quy định; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bảo đảm tinh gọn theo yêu cầu chung của Bộ; rà soát, xây dựng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các vị trí lãnh đạo, quản lý; quy trình, trình tự thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuyên chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của nhà trường phù hợp quy định của pháp luật và thực tiễn của nhà trường.Bên cạnh đó, khẩn trương báo cáo, trình Tổng cục ĐBVN kiện toàn Hội đồng Trường TCCGĐB theo quy định. Đồng thời có biện pháp khắc phục, xử lý các tồn tại, hạn chế khác nêu trên và các nội dung cụ thể xác định tại biên bản làm việc; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những tồn tại, hạn chế, thiếu sót theo quy định, tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn Trường. 

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục ĐBVN rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bảo đảm tinh gọn theo yêu cầu chung của Bộ; rà soát, xác định vị trí việc làm, nhu cầu lao động, người làm việc tại Trung tâm Đào tạo lái xe CGĐB để tuyển dụng, bố trí giáo viên bảo đảm theo đúng quy định hiện hành; xem xét, xử lý đúng quy định đối với tồn tại theo thẩm quyền của đợt tuyển dụng được phê duyệt về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của Trường TCCGĐB.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, lao động theo quy định. Kiểm điểm rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế liên quan đến trách nhiệm quản lý, chỉ đạo trong công tác triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp; phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức; giám sát thực hiện tuyển dụng và quản lý viên chức.

Thanh Lương

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica