Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Hậu Giang

Cập nhật: 22/08/2019 21:58

(Thanh tra)- Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hậu Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 77,5 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Hậu Giang
Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên.

Kim Hồng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica