TP Hồ Chí Minh thanh toán hợp đồng BT bằng giao dự án khác

Cập nhật: 18/12/2014 15:42

(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế thực hiện phương thức thanh toán Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) bằng giao dự án khác đối với Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 theo hình thức Hợp đồng BT.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND TP Hồ Chí Minh được giao dự án khác (là dự án do Nhà đầu tư thực hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng BT) để Nhà đầu tư thực hiện đồng thời với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc-Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 theo hình thức Hợp đồng BT.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn UBND TP Hồ Chí Minh áp dụng cơ chế thanh toán hợp đồng đối với dự án trên bảo đảm hài hòa lợi ích và hiệu quả đầu tư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND TP Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các dự án khác cho nhà đầu tư đối với từng phần diện tích đất tương ứng với tiến độ hạng mục công trình dự án BT hoàn thành đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo đúng quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi (nếu thực sự cần thiết) các quy định hiện hành về cơ chế thực hiện hợp đồng BT bằng dự án khác để nhà đầu tư thực hiện đồng thời với dự án BT, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo báo cáo của TP. Hồ Chí Minh, việc Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế phương thức thanh toán trên sẽ giảm được tiền lãi vay, trong khi TP đã có quỹ đất sạch có thể khai thác được ngay, hạn chế bức xúc của người dân đã bàn giao mặt bằng, sớm hoàn thiện hạ tầng đồng bộ Khu đô thị mới Thủ Thiêm đưa vào sử dụng.

Ngọc Hoàng

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica