Điện Biên: Gia hạn thời gian đóng, mở thầu để làm rõ các kiến nghị của nhà thầu

Cập nhật: 15/06/2018 16:59

(Thanh tra)- Trước những kiến nghị của nhà thầu về các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu (HSMT) còn chưa phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu, Ban thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng tỉnh Điện Biên (BQL D.A) đã có văn bản chính thức lùi thời gian đóng, mở thầu để xem xét lại các nội dung kiến nghị.

Theo Văn bản số 277/BTHDADL-BPĐP về việc gia hạn thời gian đóng, mở gói thầu xây lắp nâng cấp đường vào khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, thì cho đến nay bên mời thầu là BQL D.A vẫn tiếp tục nhận được văn bản đề nghị làm rõ một số nội dung trong HSMT. 

Để bên mời thầu có thời gian nghiên cứu, xem xét lại nội dung do các nhà thầu đề nghị và tạo điều cho các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ tham dự gói thầu, bên mời thầu gia hạn thời gian đóng, mở thầu.

Cụ thể, thời gian đóng thầu gia hạn sẽ là vào hồi 8 giờ ngày 25/6/2018; Thời gian mở thầu gia hạn vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 25/6/2018, thay cho thời gian đóng, mở thầu dự kiến theo kế hoạch là vào 8 giờ ngày 15/6.

Trước đó, Báo Thanh tra số 47 ra ngày 12/6 đã có bài viết: “Điện Biên: Nhà thầu hoài nghi về năng lực bên mời thầu?” phản ánh HSMT Gói thầu TIIG - VIE - W01 nâng cấp đường vào khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng do UBND tỉnh Điện Biên là chủ đầu tư, BQL D.A là bên mời thầu.

HSMT của gói thầu này được phát hành vào ngày 14/5, nhưng ngay sau đó bên mời thầu liên tục nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu đề nghị làm rõ, chỉnh sửa nhiều tiêu chí đưa ra trong bài thầu chưa phù hợp với Luật Đấu thầu và hướng dẫn mua sắm, HSMT xây lắp đấu thầu cạnh tranh trong nước do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phát hành.

Về phía BQL D.A với tư cách là bên mời thầu đã phải 2 lần có văn bản trả lời kiến nghị, trên cơ sở tiếp thu, chỉnh sửa hàng chục lỗi trong HSMT. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay vẫn còn những kiến nghị cần phải làm rõ xoay quanh các tiêu chí nêu ra trong HSMT tại gói thầu này.

Quang Đông

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica