Đà Nẵng: Nhiều người thu nhập cao vẫn được mua nhà ở thu nhập thấp

Cập nhật: 15/01/2020 16:29

(Thanh tra)- Thanh tra TP Đà Nẵng vừa hoàn tất cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

Đà Nẵng: Nhiều người thu nhập cao vẫn được mua nhà ở thu nhập thấp
Nhà chung cư An Trung (Đà Nẵng). Ảnh: P.V

Qua đó, phát hiện nhiều trường hợp đã có nhà ở, đất ở, có điều kiện kinh tế khá giả, đóng thuế thu nhập, nhưng vẫn được “xí phần” nhà ở thu nhập thấp. Ngược lại, nhiều đối tượng khó khăn, có nhu cầu cấp thiết về nhà ở lại không được xét mua.    

Kết luận thanh tra chỉ rõ trong quá trình thực hiện công tác xét duyệt, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2, Sở Xây dựng Đà Nẵng và Liên doanh Cty Cổ phần Đức Mạnh- Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (gọi tắt là Liên doanh DMC-579, chủ đầu tư) còn một số tồn tại, thiếu sót như: Sử dụng hệ thống biểu mẫu của Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng, về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/TT-BXD ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã hết hiệu lực; xét duyệt một số hồ sơ không có giấy tờ chứng minh đúng đối tượng theo quy định tại Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ; xét duyệt cho các đối tượng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn của người mua nhà ở xã hội, như đã sở hữu nhà ở, chịu thuế thu nhập cá nhân… Đồng thời, việc kê khai không trung thực, không đúng về nhà đất, thu nhập chịu thuế, không phải là đối tượng 1 làm việc trong doanh nghiệp của người xin mua nhà ở xã hội để lợi dụng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.

Cụ thể: Kiểm tra 324 hồ sơ xét duyệt được mua nhà ở xã hội, có 43 hồ sơ không có các giấy tờ chứng minh đúng đối tượng được mua hoặc không hội đủ điều kiện để hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Có 24 trường hợp đã có nhà trên đất, trong đó 16 trường hợp đang sở hữu nhà, 8 trường hợp đã chuyển nhượng; 11 trường hợp có 2 thửa đất trở lên, trong đó 8 trường hợp đang sở hữu đất, 3 trường hợp đã chuyển nhượng; có 1 trường hợp có 2 thửa đất, 42 trường hợp có 1 thửa đất.

Qua rà soát, có 45 trường hợp cho người khác ở nhờ trong thời gian dài (thực chất là chuyển nhượng căn hộ hoặc cho thuê căn hộ khi chưa đủ điều kiện theo quy định tại khoản 4, Điều 19, Nghị định 100/2015/NĐ-CP); 12 trường hợp cho người khác thuê ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Đi sâu kiểm tra trong khoảng thời gian từ ngày đăng ký mua đến ngày phê duyệt mua nhà ở xã hội, tại hồ sơ của từng đối tượng, thể hiện có 12 trường hợp được xét duyệt cho mua nhà ở xã hội trong khi đang sở hữu nhà ở tại thời điểm xét duyệt.

Trong đó, 2 trường hợp có nhà ở và chuyển nhượng, tặng, cho trước thời điểm xét duyệt, sau khi xét duyệt nhận chuyển nhượng, tặng cho lại chính nhà ở trước đó để được mua nhà ở xã hội.

Về thu nhập cá nhân, trong số 208/324 trường hợp có mã số thuế, Cục Thuế  TP lưu giữ và xác nhận có 95 trường hợp có thu nhập cao, trong đó có 52 trường hợp đang chịu thuế thu nhập cá nhân…

Thanh tra đã đề nghị Công an TP xác nhận đối với 15/116 trường hợp công tác trong lực lượng công an TP. Kết quả, có 2 trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân năm 2018. Ngoài ra, có 1 trường hợp công tác tại Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng chịu thuế thu nhập cá nhân cả 2 năm (2017, 2018), vẫn được mua nhà ở xã hội.

Qua thanh tra, khẳng định có 80 trường hợp sai phạm cần phải chấm dứt hợp đồng mua nhà thu nhập thấp theo quy định tại khoản 6, Điều 62, Luật Nhà ở năm 2014. Trong đó: 5 trường hợp xét duyệt hồ sơ không đúng, 10 trường hợp đối tượng không phải là đối tượng 1 vì không làm việc trong doanh nghiệp, kê khai không trung thực để được ưu tiên hưởng chính sách nhà ở xã hội, chủ doanh nghiệp xác nhận không đúng thực tế, không có chứng từ, hồ sơ, sổ sách cho thấy đã làm việc tại doanh nghiệp; 12 trường hợp có nhà ở, 3 trường hợp vừa có nhà vừa chịu thuế thu nhập cá nhân, 36 trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân,1 trường hợp đứng tên mua hộ…

Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Liên doanh DMC - 579 chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát đối với những trường hợp sai phạm phải xử lý trong thời gian xét duyệt và được mua nhà ở xã hội chung cư An Trung 2, để lập thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Kiến nghị lãnh đạo các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi kê khai không trung thực để được mua nhà ở xã hội, và kiến nghị một số vấn đề liên quan đến bất cập chính sách, pháp luật.

Tuy nhiên, vấn đề dư luận quan tâm là, vụ việc có tính chất lợi dụng chính sách để trục lợi, nên cần công khai danh tính những đối tượng khai gian dối để được mua nhà ở xã hội, vì nếu đúng quy định chỉ dành cho đối tượng thu nhập thấp. Đặc biệt, các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đã có nhà trên đất, có thu nhập cao, nhưng vẫn khai man để đủ tiêu chuẩn mua nhà thu nhập thấp.

Đối với các trường hợp hồ sơ xét duyệt không có giấy tờ chứng minh đúng đối tượng, cần làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trục lợi chính sách hay không?

P.V

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica