Bộ Xây dựng: Đề nghị 8 tỉnh miền Trung tích cực thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg

Cập nhật: 05/10/2018 19:22

(Thanh tra) - Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định tập trung thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung (Quyết định 48).

Bộ Xây dựng: Đề nghị 8 tỉnh miền Trung tích cực thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg
Nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Ảnh: QT

Để thực hiện Quyết định số 48 có hiệu quả, đáp ứng tiến độ và yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh nêu trên khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể:

Chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương tiến hành rà soát lại lần cuối số lượng hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 48 để phê duyệt lại Đề án (nếu cần thiết). 

Căn cứ vào số lượng hộ gia đình đã được điều chỉnh, UBND các tỉnh chủ động quyết định cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và thông qua kế hoạch thực hiện năm 2019 và các năm tiếp theo để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng chưa đăng ký tham gia nhận hỗ trợ để người dân hiểu rõ chính sách nhân văn của Nhà nước và tham gia thực hiện Chương trình.

Đối với các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có đủ khả năng tài chính để tham gia Chương trình thì chính quyền địa phương cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại địa phương tham gia giúp đỡ thêm về kinh phí, nhân công, vật liệu để các hộ gia đình xây dựng nhà ở bảo đảm chất lượng.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhà ở theo quy định.

Đối với các tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách trong năm 2019 và các năm tiếp theo đến hết thời gian thực hiện theo quy định thì cần lập kế hoạch hỗ trợ cụ thể về số lượng hộ gia đình, nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương để làm cơ sở cho việc thực hiện.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh gửi báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 kèm theo Đề án đã được phê duyệt điều chỉnh (nếu có) và kế hoạch triển khai thực hiện của địa phương về Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2018.

TQ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica