Hải Phòng:

Phấn đấu hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025

Cập nhật: 22/08/2019 12:40

(Thanh tra) – Ngày 21/8, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành - Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tổ chức cuộc họp lần thứ hai để nghe báo cáo, cho ý kiến về Đề cương Chi tiết Báo cáo Chính trị Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Phấn đấu hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: Kim Thành

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI với chủ đề: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, sức mạnh đoàn kết toàn dân; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, phát triển bứt phá; hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững vào năm 2030; đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

Dự thảo gồm hai phần: Phần thứ nhất đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố trong 5 năm 2020 – 2025.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng – Tổ trưởng Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại cho biết đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị các văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố về lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại; thành lập Tổ Công tác giúp việc và có Kế hoạch khảo sát tại các Đảng bộ để đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Hiện Dự thảo Đề cương đã được các thành viên của Tổ tham gia ý kiến, Bộ phận Thường trực đang tiếp thu để trình Tổ trưởng ký văn bản gửi xin ý kiến Tiểu ban Văn kiện.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại cuộc họp các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã tập trung tham gia đóng góp một số ý kiến sát thực, liên quan đến cách thể hiện, bố cục, nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Đồng thời tham gia ý kiến đến một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 – 2025, việc phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ, quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra, tư pháp.

Quang cảnh cuộc họp Tiểu ban Văn kiện.


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá cao Tổ Biên tập đã tiếp thu đầy đủ các nội dung cơ bản của các thành viên cho ý kiến.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy yêu cầu: Tổ Biên tập cần đánh giá và nêu rõ hơn nữa về tình hình, bối cảnh nhiệm kỳ Đại hội XV Đảng bộ thành phố, đây là nhiệm kỳ thể hiện rõ tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của Chính phủ cũng như các Bộ, ngành Trung ương và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thành phố.

Tổ Biên tập cần đánh giá rõ thực trạng, cập nhật số liệu, các chỉ tiêu cụ thể; xác định nhiệm vụ, phương hướng mục tiêu gắn với Nghị quyết 45; cụ thể hóa các tiêu chí liên quan đến việc hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Nghị quyết 45 đã đề ra; đồng thời quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ công chức trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở những ý kiến tham gia đóng góp tại cuộc họp, Tổ Biên tập tiếp thu giải trình, hoàn thiện Dự thảo gửi Tiểu ban Văn kiện góp ý trình Ban Thường vụ Thành ủy.

Kim Thành

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica