Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

''Tây Nguyên vì cả nước, cả nước vì Tây Nguyên''

Cập nhật: 19/03/2019 18:42

(Thanh tra) - Sáng nay (19/3), tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2009-2019) thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

''Tây Nguyên vì cả nước, cả nước vì Tây Nguyên''
Đoàn đại biểu Trung ương và địa phương tham sự hội nghị. Ảnh: Lương Ý

Hội nghị thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu trong quá trình thực hiện quyết tâm thư đồng thời đánh giá những kết quả đạt được trong 10 qua.

Cụ thể, sau 10 năm thực hiện Quyết tâm thư, nhiều nội dung của quyết tâm thư được già làng các dân tộc Tây Nguyên triển khai tích cực, hiệu quả với cách làm hay đã góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khối đại đoàn kết các dân tộc được giữ vững; kinh tế, văn hóa, xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây nguyên được nâng cao, từ đó, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp tục đóng góp xây dựng Tây Nguyên phát triển vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, chúng ta tự hào về những kết quả đã đạt được xuất phát từ Quyết tâm thư của các Già làng Tây Nguyên... Thời gian tới, thời cơ, cơ hội đối với cả nước nói chung và Tây nguyên nói riêng là rất lớn, nhưng thách thức cũng còn nhiều. Tây Nguyên vẫn là vùng đất nghèo, đời sống của nhân dân vẫn còn nhiều vất vả; tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc".

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các già làng và người cao tuổi các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giáo dục con cháu, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những lời dạy trong Thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tổ chức tại Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 1946, gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng buôn làng bình yên và ngày càng phát triển; tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; luôn đề cao cảnh giác phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong và ngoài nước chống phá công cuộc đổi mới của đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; thực hiện bốn không “Không nghe, không tin, không làm theo và không sợ” kẻ xấu xúi giục, kích động. Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, cơ sở và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lương Ý

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm, động viên, biểu dương kịp thời những đóng góp của các Già làng có uy tín, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các già làng phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; có tiếng nói, ý kiến đóng góp quý báu trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện ý chí làm chủ của nhân dân, là cầu nối chuyển tải tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số đến với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước.

“Với tinh thần trên, tôi tin tưởng rằng khối đại đoàn kết các dân tộc Tây nguyên sẽ luôn được bồi đắp, bền vững, góp phần xây dựng khu vực Tây Nguyên giàu về kinh tế, đẹp về văn hoá - xã hội, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, làm cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có ý chí vững vàng, có cuộc sống ấm no và hạnh phúc, dân tộc nào cũng có cán bộ đại diện, phát huy được truyền thống văn hoá tốt đẹp, sớm thu hẹp khoảng cách chênh lệch, thực hiện bình đẳng và đoàn kết thực sự giữa các dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam đúng với tâm niệm của các già làng Tây Nguyên đã ghi trong Quyết tâm thư đó là: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đất Tây Nguyên là đất của đất Việt Nam, người Tây Nguyên là người của người Việt Nam, Tây Nguyên vì cả nước, cả nước vì Tây Nguyên”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Khuất Nguyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica