Bí thư Hà Nội: Đưa người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy

Cập nhật: 26/08/2019 13:33

(Thanh tra) – Để tiếp tục thực hiện tốt hơn Di chúc của Bác Hồ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, “phải lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa những người không xứng đáng, không đủ điều kiện và tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy”.

Bí thư Hà Nội: Đưa người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải. Ảnh: H.Giang

Sáng ngày 26/8, Thành uỷ Hà Nội tổ chức hội nghị “Hà Nội 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị”.

Giải quyết những bức xúc của người dân

Tại đây, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ nhưng những điều người nói, người viết, người hành động và đặc biệt là bản Di chúc Bác để lại cho chúng ta vẫn mãi mãi là một văn kiện lịch sử, di sản vô giá kết tinh tinh hoa, tư tưởng, đạo đức và phong cách của vị lãnh tụ vĩ đại suốt đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Người luôn căn dặn Thủ đô Hà Nội phải “làm gương mẫu để dẫn đầu nhân dân cả nước…”, “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta, nên Thủ đô ta phải phấn đấu để thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

“Tư tưởng, tình cảm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời dạy sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội”, ông Hải nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, thấm nhuần tư tưởng và quán triệt sâu sắc lời chỉ dạy trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị của Hà Nội đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện chủ đề “Năm kỷ cương hành chính ”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Từ đó, góp phần nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng của nhân dân, nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Quá trình thực hiện, trên địa bàn TP cũng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những bông hoa người tốt, việc tốt, những tấm gương sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ lợi ích cộng đồng đã được phát hiện và tôn vinh, động viên kịp thời.

Phải thường xuyên kiểm tra, sàng lọc cán bộ

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn di huấn của Bác và quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, thời gian tới, cán bộ, đảng viên mà trước hết là các lãnh đạo, quản lý các cấp cần phát huy tính nêu gương trong tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ; quán triệt lời dạy của Bác “cán bộ là gốc của mọi công việc”.

Cấp uỷ, chính quyền Hà Nội phải quán triệt đội ngũ cán bộ các cấp trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Di chúc gắn với Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đấu tranh với 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

“Từ đó, có căn cứ để lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa những người không xứng đáng, không đủ điều kiện và tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy”, ông Hải nêu rõ.

Người đứng đầu Thành uỷ Hà Nội cũng nhấn mạnh đến việc “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ con ngươi của mắt mình”; quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp gắn với việc thực hiện lời Bác dạy về “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”.

Ngoài ra, theo ông Hoàng Trung Hải, phải đưa tinh thần 50 năm thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05 vào Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là công tác xây dựng Văn kiện và công tác nhân sự, đảm bảo Đại hội phải thành công cả về chất và về lượng.

Hương Giang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica