Trung ương khóa mới họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

Theo đó, Ban chấp hành khóa XII sẽ nghiên cứu, tham khảo những giới thiệu nhân sự của Ban chấp hành cũ, trên cơ sở đó quyết định danh sách để bầu cử.

Kết quả bầu sẽ được Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới báo cáo để Đại hội thông qua vào sáng mai, 28/1. Sau đó, tân Tổng bí thư và Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ và toàn thể Ban chấp hành TƯ khóa mới sẽ ra mắt tại phiên bế mạc Đại hội.

Tổng bí thư khóa XII sẽ thay mặt Trung ương khóa mới phát biểu, và sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội, sẽ đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Trước đó, Hội nghị trung ương khoá XI đã họp chuẩn bị công tác nhân sự giới thiệu cho Ban Chấp hành khóa XII. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử.

Hôm qua, đại hội bỏ phiếu bầu ủy viên Trung ương khoá mới. Trong danh sách 200 người trúng cử, có 19 người dưới 45 tuổi, 4 phó thủ tướng, 9 bộ trưởng, 22 thứ trưởng, 5 ủy viên ngành Công an, 20 ủy viên khối Quân đội. Số người tái đắc cử là 100.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc đã Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu về dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội đã biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XII.

Trao đổi bên lề Đại hội, các đại biểu tham dự Đại hội cho rằng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có cơ cấu hợp lý, chất lượng, vừa có những đồng chí dày dặn kinh nghiệm, vừa có những người trẻ, những nhân tố mới. 

Các đại biểu tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

Đại biểu Vũ Ngọc Hoàng, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, kết quả này là thể hiện tinh thần dân chủ, sự thống nhất ý chí, sự quan tâm đến vấn đề kế thừa và trong sạch của bộ máy, thể hiện sự đổi mới và trẻ hóa cán bộ. 

Dân chủ trong sinh hoạt Đảng, dân chủ ở Đại hội có những tiến bộ mới so với trước đây. Đại hội đã giới thiệu những người không có danh sách đề cử, đó là bước mở rộng dân chủ, đây là vấn đề lớn và trong các nghị quyết, báo cáo gần đây, Đảng ta đã chú ý vấn đề đó. 

Phần lớn nhân sự do Trung ương giới thiệu đã được Đại hội chấp nhận, chứng tỏ sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, có tính hợp lý. Ban Chấp hành khóa mới có sự đổi mới về thành phần so với Ban Chấp hành khóa cũ. 

Các tỉnh, TP đều có đại diện tham gia Trung ương lần này vì đây là các cán bộ lãnh đạo địa phương, điều này thể hiện tính đại diện để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương. 

Các đại biểu cho rằng, trong Đại hội, việc tái đắc cử và không tái đắc cử là hết sức bình thường. Các bộ, ngành không có lãnh đạo là Ủy viên Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ xem xét, quyết định. 

“Kết quả bầu cử rất thành công, các đại biểu đã thể hiện trách nhiệm cao của mình trong việc đánh giá, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về mọi mặt của Đảng, từ Trung ương đến các địa phương, các ngành, thể hiện sự đoàn kết thống nhất, tin tưởng, gửi gắm vào thế hệ cán bộ lãnh đạo trẻ của Đảng, hứa hẹn sự chuyển mình, bước phát triển mới của đất nước trong những năm tới”, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân nhận định.

 

Thảo Nguyên


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica