Tổng Bí thư: Đẩy nhanh điều tra, xét xử vụ án liên quan đến PVC

Cập nhật: 28/12/2016 16:39

(Thanh tra) - Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) yêu cầu, năm 2017, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm. Trước hết, là vụ Hà Văn Thắm, giai đoạn II của các vụ án Phạm Công Danh… và các vụ án liên quan đến Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Tổng Bí thư: Đẩy nhanh điều tra, xét xử vụ án liên quan đến PVC
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá, năm 2016, nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận bức xúc đã được xử lý đúng tiến độ, nghiêm minh theo quy định của pháp luật

Ngày 28/12, Ban Chỉ đạo họp Phiên họp thứ 11 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Xét xử nghiêm khắc, dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh

Theo Tổng Bí thư, năm 2016, với sự quyết tâm cao và sự chỉ đạo tập trung, sâu sát, quyết liệt, cụ thể, kịp thời của Thường trực Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo, sự nỗ lực cố gắng lớn của các cơ quan chức năng, nên tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và xử lý các vụ việc nổi cộm có những chuyển biến rõ rệt.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thảo luận, cho ý kiến:

- Báo cáo kết quả xử lý các vụ việc, vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; trọng tâm là tiến độ, kết quả xử lý các vụ án, vụ việc theo Thông báo kết luận số 11 và Thông báo kết luận số 30 của Thường trực Ban Chỉ đạo;

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương.

- Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan;

- Báo cáo tình hình, kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;

- Dự thảo Báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động năm 2016 của Ban Chỉ đạo và Dự thảo Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo.

Nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận bức xúc đã được xử lý đúng tiến độ, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, như: Vụ án Phạm Công Danh; vụ án Hà Văn Thắm; vụ án Lê Dũng; vụ án Phạm Ngọc Ngoạn; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (phần điều tra lại).

Năm 2016, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã truy tố, xét xử sơ thẩm 8 vụ/121 bị cáo; xét xử phúc thẩm 6 vụ/55 bị cáo. Các vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc đã truy tố, xét xử sơ thẩm 3 vụ/10 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ/3 bị cáo.

Việc điều tra, truy tố, xét xử rất nghiêm khắc đã dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ban Chỉ đạo đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 14 tỉnh.

Qua kiểm tra, giám sát, các đoàn công tác đã kiến nghị 42 vấn đề về cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo xử lý 87 vụ việc, vụ án.

Cùng với đó, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính kiểm tra chuyên đề phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong các lĩnh vực thuế, hải quan.

Từ đó, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế, hải quan... yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với 29 cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Tổng Bí thư cũng đánh giá, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu, đề xuất phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo; có cơ chế “chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và cấp tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc”.

Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong chỉ đạo, đôn đốc xử lý hoặc tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và các vụ án, vụ việc thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý.

Ban Nội chính Trung ương cũng chủ trì, phối hợp giúp Ban Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; phối hợp kiểm tra chuyên đề về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan…

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017, Ban Chỉ đạo thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm, với 12 nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng.

Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng tập trung lực lượng để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm.

Trước hết, là vụ Hà Văn Thắm, giai đoạn II của các vụ án Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như, Vũ Quốc Hảo… và các vụ án liên quan đến Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm toán, xử lý các dự án đầu tư lớn thua lỗ, kéo dài, không hoạt động được và khẩn trương điều tra khi có dấu hiệu tội phạm.

Nhìn lại sau 3 năm, trong tổng số 40 vụ án và 7 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo (trong đó có nhiều vụ xảy ra từ nhiều năm trước khi thành lập Ban Chỉ đạo), đến nay đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 26 vụ/330 bị can; đã truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ/247 bị cáo, xét xử phúc thẩm 14 vụ/137 bị cáo, với mức án nghiêm khắc (7 bị cáo với 8 mức án tử hình, 14 bị cáo với 15 mức án tù chung thân, 6 bị cáo có mức án tù 30 năm, 203 bị cáo có mức án tù từ 15 tháng đến dưới 30 năm).

Trong số 29 vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 vụ/93 bị can, đã truy tố xét xử sơ thẩm 18 vụ/68 bị cáo, xét xử phúc thẩm 10 vụ/24 bị cáo.

  Thảo Nguyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica