Đà Nẵng:

Tập trung triển khai nhiệm vụ ngay sau Tết Kỷ Hợi

Cập nhật: 08/02/2019 20:38

(Thanh tra) - Thành ủy Đà Nẵng đã có Công văn số 2911/CV-TU yêu cầu tập trung triển khai nhiệm vụ công tác ngay sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo không tổ chức chúc Tết lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán...

Tập trung triển khai nhiệm vụ ngay sau Tết Kỷ Hợi
Sông Hàn Đà Nẵng đêm Xuân

Chủ động tổ chức gặp mặt đầu năm cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động tại cơ quan mình vào đầu giờ hành chính ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết, trên tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm; sau đó bắt tay ngay vào công việc.

Nội dung gặp mặt tập trung quán triệt CBCCVC và người lao động thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc; đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ tháng đầu, quý đầu năm, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và phục vụ tiếp công dân, tổ chức đến làm việc; đảm bảo giải quyết các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị khi đến liên hệ công tác; hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; nhất là các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện chủ trương trên.

N. Phócheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica