"Sống nhờ biển, giàu lên từ biển nên ta phải bám biển, giữ biển"

Cập nhật: 22/01/2016 13:44

(Thanh tra) - Sáng 22/1, tại Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh: “Sống nhờ biển, giàu lên từ biển nên ta phải bám biển, giữ biển. Nói cách khác, phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia là chủ trương lớn, là chiến lược nhất quán, là sự nghiệp lâu dài của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

"Sống nhờ biển, giàu lên từ biển nên ta phải bám biển, giữ biển"
Ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đã đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; gìn giữ hòa bình, ổn định an ninh trên biển

Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ chủ quyền

Trong những năm gần đây, mặc dù tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, từ tháng 5/2014 đến hết tháng 12/2015, có 135 tàu với 1.626 lượt ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, ngăn cản, đập phá, xua đuổi, cướp tài sản nhưng ngư dân Quảng Ngãi vẫn quyết tâm bám biển, khai thác các ngư trường truyền thống Hoàng Sa - Trường Sa.

Theo Bí thư Lê Viết Chữ, Quảng Ngãi đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; gìn giữ hòa bình, ổn định an ninh trên biển.

Lực lượng bảo vệ biển, đảo được chú trọng xây dựng, huấn luyện thường xuyên, định kỳ tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển, đảo và ven biển của tỉnh; công tác tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm, cứu nạn trên biển được tăng cường.

Công tác bảo hộ ngư dân và tàu thuyền được thực hiện kịp thời, phối hợp với Bộ Ngoại giao can thiệp với các nước đưa ngư dân và tàu thuyền bị nước ngoài bắt giữ về nước an toàn, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho ngư dân bị nạn trên biển, bị nước ngoài bắt giữ, tịch thu tàu, tài sản, góp phần ổn định đời sống, giúp ngư dân an tâm tiếp tục vươn khơi bám biển.

“Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Quảng Ngãi sẽ nỗ lực cùng cả nước thực hiện có hiệu quả Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trở thành tỉnh mạnh từ biển, giàu từ biển; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam thành một quốc gia mạnh về biển và tiến đến một cường quốc biển", Bí thư Chữ nhấn mạnh.

Đối với huyện đảo Lý Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng trên các đảo và vùng ven biển, đảm bảo an sinh xã hội để người dân ra định cư lâu dài trên các đảo, nhất là những đảo có vị trí chiến lược về quốc phòng để vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển đảo. Ưu tiên đầu tư vốn cho các công trình phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 

Cùng với đó, đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại để ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự vùng biển, bảo vệ ngư dân sản xuất trên biển; đồng thời sẵn sàng tác chiến thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia. 

Kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền

Dưới góc độ đối ngoại, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho rằng, cần nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện về lợi ích tổng thể của quốc gia - dân tộc hiện nay là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Theo đó, cần tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, chống lãng phí, tăng cường sự phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch chống phá ta.

“Với những thành tựu và kinh nghiệm trong thời gian qua, với sự thống nhất về nhận thức, bản lĩnh, quyết tâm và nỗ lực chung, chúng ta nhất định sẽ tận dụng tốt thời cơ, vượt qua mọi thách thức, đưa sự nghiệp đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước tiếp tục tiến lên phía trước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới”, ông Hoàng Bình Quân tin tưởng.

Nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia

Thời gian qua, công tác phòng ngừa, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch, phản động

“Mỗi chiến công, thành tích của Công an nhân dân đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; sự quan tâm chỉ đạo, giám sát, quản lý có hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự thương yêu, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào cả nước”, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định.

Để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, môi trường hòa bình, theo Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cần nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn kết chặt chẽ với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, phát triển đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang lưu ý, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, cũng như những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

“Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là trách nhiệm; thực hiện tốt văn hóa ứng xử, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an cách mạng, trách nhiệm, thân thiện, nhân văn trong lòng nhân dân”.

Chống tham nhũng trong đầu tư hạ tầng giao thông
 
Tham luận tại Đại hội XII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng cho biết, ngành GTVT sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông 

Trong đó, sử dụng nguồn lực hợp lý, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các công trình có tính lan tỏa, đảm bảo kết nối các trung tâm kinh tế, các vùng kinh tế trọng điểm và các phương thức vận tải thông qua việc rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế.

Hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

“Đặc biệt chú trọng phối hợp để các địa phương tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông”, Bộ trưởng Thăng nói.

Cùng với đó, ngành GTVT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vấn đề liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành sẽ “đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng; nâng cao năng lực các chủ thể tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”.
Thảo Nguyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica