Phó Thủ tướng: Bộ Chính trị đã ra chuyên đề kiểm tra công tác cán bộ

Cập nhật: 16/05/2017 19:19

(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, xuất phát từ thực tế công tác cán bộ còn có vi phạm, sai phạm nghiêm trọng, Bộ Chính trị đã đề ra chuyên đề cho năm 2017 là kiểm tra công tác cán bộ, đánh giá ưu khuyết điểm trong quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Phó Thủ tướng: Bộ Chính trị đã ra chuyên đề kiểm tra công tác cán bộ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Ngày 16/5, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng công bố Quyết định số 471-QĐNS/TW kiểm tra công tác cán bộ.

Nội dung tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X.

Đoàn sẽ làm việc tại Bộ Xây dựng và 5 đơn vị, tổ chức Đảng trực thuộc từ ngày 16/5, đồng thời hoàn thành công tác kiểm tra, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/6.

Tại buổi làm việc Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, Ban Cán sự Đảng Bộ đã ban hành quyết định quy hoạch các chức danh diện Ban Cán sự Đảng quản lý với tỷ lệ cán bộ trẻ 70% và cán bộ nữ ở khối sự nghiệp trên 30%.

Bộ đã trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm 3 Thứ trưởng, bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng. Từ năm 2012 đến nay, Bộ đã bổ nhiệm 67 cán bộ và bổ nhiệm lại 39 cán bộ là trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quản lý.

Thành lập 5 Đoàn kiểm tra

Phát biểu chỉ đạo, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ là những nhiệm vụ quan trọng trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đề ra.

Quá trình thực hiện Kết luận 24-KL/TW và Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính đã đạt được nhiều kết quả.

Thống kê chưa đầy đủ thấy, đến nay có trên 110.000 lượt cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp đã luân chuyển công tác. Trong đó, có trên 1.100 cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Trung ương quản lý; trên 42.000 cán bộ quản lý các cấp được luân chuyển.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho biết, trong công tác bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ còn thiếu chặt chẽ, thậm chí dễ dãi, để xảy ra vi phạm, sai phạm nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng, Nhà nước.

Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Chính trị đã đề ra chuyên đề cho năm 2017 là kiểm tra công tác cán bộ, đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện Kết luận số 24 và Quyết định số 68, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Từ đó, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Bộ Chính trị đã thành lập 5 Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận này với 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 5 Ban Cán sự Đảng của 5 Bộ, ngành Trung ương trong năm 2017.

Đi sâu đánh giá, chú ý vai trò trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng

Phó Thủ tướng đề nghị Đoàn kiểm tra đi sâu đánh giá các kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém, vi phạm (nếu có), chú ý thêm vai trò trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng, sự phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng với Đảng ủy của cơ quan, phân tích làm rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ.

Trong quá trình kiểm tra, cần đánh giá năng lực, hiệu quả của bộ máy làm công tác tổ chức và cán bộ, nhất là phần gắn với các chế độ, chính sách đối với người được luân chuyển, với cán bộ làm công tác tác cán bộ.

Phó Thủ tướng cho rằng đây là dịp để Bộ rà soát lại, làm tốt hơn công tác cán bộ trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 Thảo Nguyên


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica