Ông Phạm Văn Linh làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận TW

Cập nhật: 04/07/2018 14:59

Sáng 4/7, tại Hà Nội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Phạm Văn Linh làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận TW

Theo Quyết định số 750 - QĐNS/TW của Ban Bí thư, ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương từ ngày 1/7/2018 để giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng nêu rõ, trên cương vị công tác, ông Phạm Văn Linh đã tích cực, nỗ lực để cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành nhiệm vụ được giao; mong rằng thời gian sắp tới, trên cương vị mới Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, mối quan hệ giữa Hội đồng Lý luận Trung ương với Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển theo hướng hiệu quả ngày càng cao hơn. 

Ông Phạm Văn Linh bày tỏ sự xúc động vì đã được đóng góp công sức vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước; khẳng định ở cương vị mới sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách được giao./. 

TTXVN

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica