Ông Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

12/12/2015 10:16
Chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh của HĐND, UBND tỉnh. Ảnh: LCĐT

(Thanh tra) - Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV được diễn ra trong các ngày 9 - 10/12 đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Phạm Văn Cường, chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Doãn Văn Hưởng, chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Tạ Đình Bảng, chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nông Văn Hưng và bầu bổ sung các chức danh của HĐND, UBND khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ông Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai


Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ngô Đức Ảnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

  Bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh. Ảnh: LCĐT

Sau 2 ngày làm việc, kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.

Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV:

Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016.

Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2014 của tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương.

Nghị quyết về chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020.

Nghị quyết về danh mục dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất 5 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2016.

Nghị quyết về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2015 – 2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Lào Cai từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2020.

Nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nghị quyết về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trong chương trình truyền thanh tại Đài truyền thanh – truyền hình các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết phê chuẩn chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020.

Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh và Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016.

Trần Quý

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica