Kỳ họp 3, Quốc hội tăng thời gian chất vấn lên 3 ngày

Cập nhật: 19/05/2017 20:08

(Thanh tra) - Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào ngày 22/5 và bế mạc vào ngày 21/6. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 22,5 ngày (không kể ngày nghỉ) và lần đầu tiên tăng thời gian chất vấn lên 3 ngày.

Kỳ họp 3, Quốc hội tăng thời gian chất vấn lên 3 ngày
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại buổi họp báo

Chiều ngày 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV.

Kỳ họp đầu năm, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Cùng với đó, tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Thông qua 13 luật, cho ý kiến Luật Tố cáo (sửa đổi)

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác. Trong đó, Luật Tố cáo (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần đầu.

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện thấy, Luật Tố cáo đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định cần phải sửa đổi.

Sau khi tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật (gồm 9 chương, 64 điều) được đưa ra xem xét, thảo luận tại kỳ họp bao gồm các nội dung: phạm vi điều chỉnh và tên gọi; các hình thức tố cáo; tố cáo nặc danh, mạo danh; thời hiệu tố cáo.

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về thẩm quyền giải quyết tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; thời hạn giải quyết tố cáo, bảo vệ người tố cáo; khen thưởng và xử lý hành vi vi phạm.

Xem xét triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngoài công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội dành khoảng 6,5 ngày để xem xét, thảo luận và quyết định các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016; việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành... 

Đáng chú ý, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Ông Lê Bộ Lĩnh nhấn mạnh, lần đầu tiên, Quốc hội nâng thời gian chất vấn từ 2,5 lên 3 ngày. Và sẽ bố trí phát thanh, truyền hình trực tiếp 12 phiên họp toàn thể tại hội trường.

Ngoài ra, tại kỳ họp này một số báo cáo cũng được gửi cho ĐBQH tự nghiên cứu, như báo cáo về kết quả công tác nhân sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước…

Các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm:Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi); Luật thủy lợi; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Cảnh vệ; Luật Du lịch (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Các nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm:Nghị quyết về thi hành Bộ luật Hình sự; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Các dự án luật được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, gồm:Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi); Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Thảo Nguyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica