Hà Nội: Thực hiện chính quyền đô thị sẽ giảm khoảng 200 cán bộ và 5.100 đại biểu HĐND phường

Cập nhật: 02/07/2019 14:13

(Thanh tra) – Theo UBND TP Hà Nội, khi thực hiện đề án chính quyền đô thị, việc sắp xếp phường, xã không chỉ thực hiện ở 21 phường, xã thiếu “tiêu chuẩn” mà được thực hiện ở tất cả 584 phường, xã, đặc biệt ở 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Khi đó, chỉ riêng việc không tổ chức HĐND tại 177 phường sẽ giảm được khoảng 200 cán bộ và 5.100 đại biểu HĐND phường.

Hà Nội: Thực hiện chính quyền đô thị sẽ giảm khoảng 200 cán bộ và 5.100 đại biểu HĐND phường
TP Hà Nội đề nghị chưa sáp nhập 21 xã, phường không đạt tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số

TP Hà Nội vừa báo cáo Chính phủ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp quận huyện, xã phường theo Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32 của Chính phủ.

Đề nghị chưa sáp nhập 21 xã, phường

Căn cứ theo Nghị quyết, cấp quận của TP Hà Nội phải có quy mô dân số từ 150.000 người trở lên, diện tích từ 35 km2 trở lên; cấp phường có quy mô dân số từ 15.000 người trở lên, diện tích từ 5,5 km2 trở lên.

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay có 30 đơn vị hành chính cấp huyện (12 quận, 17 huyện, 1 thị xã); 584 đơn vị hành chính cấp xã gồm 177 phường (386 xã, 21 thị trấn).

UBND TP Hà Nội cho biết, đối với cấp quận huyện, trong 30 đơn vị hành chính, không có đơn vị nào không đạt cả 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 50% so với quy định. Do đó không có đơn vị hành chính nào thuộc cấp quận, huyện phải sắp xếp.

Đối với cấp xã, phường, trên địa bàn TP Hà Nội có 21 đơn vị hành chính (gồm 14 phường, 7 xã), cả 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 50% so với quy định.

Theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, TP Hà Nội phải thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính này trong giai đoạn 2019-2021. 

UBND TP Hà Nội đề nghị, Chính phủ và Bộ Nội vụ cho phép giữ ổn định các đơn vị hành này, chưa tiến hành sáp nhập từ nay đến 2021.

Lý do được đưa ra là, TP Hà Nội đang triển khai thực hiện Đề án Chính quyền đô thị theo Kết luận số 46-KL/TW của Bộ Chính trị về đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng đang trong quá trình phát triển, có tốc độ đô thị hóa rất cao, trung bình mỗi năm tăng dân số khoảng 200.000 người (2,5% dân số).

Sẽ sắp xếp tất cả 584 phường, xã

“Khi đề án Chính quyền đô thị được thực hiện thì tổ chức, bố máy hành chính của TP sẽ có sự thay đổi. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của TP, các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được sắp xếp, tinh gọn; đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản biên chế. 

Nhiều lĩnh vực chuyên môn sẽ được tổ chức theo hệ thống dọc, nhiều dịch vụ hành chính công và dịch vụ công ích sẽ được thực hiện tại cấp TP và khu vực liên quận, huyện, không phụ thuộc vào địa giới hành chính của phường, xã”, UBND TP Hà Nội báo cáo.

Cũng theo UBND TP, tới đây, việc sắp xếp phường, xã không chỉ thực hiện ở 21 phường, xã (có cả 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 50% so với quy định) mà được thực hiện ở tất cả 584 phường, xã, đặc biệt ở 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. 

Khi đó, chỉ riêng việc không tổ chức HĐND tại 177 phường sẽ giảm được khoảng 200 cán bộ và 5.100 đại biểu HĐND phường. 

Đồng thời, TP tiếp tục sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 14 năm 2018 của Bộ Nội vụ; tiến hành bố trí, sắp xếp laị đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ theo hướng kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí. 

Tại hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sáng ngày 2/7, ông Dương Đức Tuấn, Bí thư quận Hoàn Kiếm cũng bày tỏ băn khoăn về việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính khi TP đang triển khai thực hiện đề án chính quyền đô thị.

Theo ông Tuấn, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, có 11 phường không đạt cả 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Trong khi, các chỉ đạo yêu cầu phải thực hiện sáp nhập trước đại hội Đảng. Vì vậy, Bí thư quận Hoàn Kiếm đề nghị, Thành uỷ Hà Nội quan tâm, có hướng dẫn cụ thể để tránh “mất ổn định”.

Hương Giang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica