Đảng “nhìn thẳng vào sự thật” để tham gia “sân chơi hội nhập”

Cập nhật: 26/01/2016 13:02

(Thanh tra) - Chiều nay (26/1), Đoàn Chủ tịch sẽ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm: Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Đảng “nhìn thẳng vào sự thật” để tham gia “sân chơi hội nhập”
Các ý kiến đều thống nhất đánh giá, các văn kiện thể hiện được điểm mới “phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ XHCN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định"

Trước đó, với tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, trong 2 ngày làm việc tại Đại hội, 34 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan phát biểu tại Hội trường và 686 ý kiến phát biểu tại đoàn về các dự thảo văn kiện.

Các ý kiến đều thống nhất đánh giá, các văn kiện thể hiện được điểm mới “phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ XHCN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định".

Thẳng thắn, nghiêm túc

Trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội, nhiều đại biểu đánh giá, báo cáo chính trị được chuẩn bị rất công phu, tổng kết được 30 năm đổi mới và phát triển đất nước, nhất là hội tụ được tất cả những ý kiến đóng góp của đảng viên cả nước.

Theo đại biểu Phan Văn Sử (Tây Ninh), Đảng đã đánh giá rất thẳng thắn về những thành công, đồng thời nói rõ khuyết điểm và các mục tiêu phát triển.

“Rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, đây là việc dũng cảm của Đảng”, đại biểu Đặng Quốc Vinh (Hà Tĩnh) nói.

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) cũng thẳng thắn cho rằng, báo cáo chính trị cần tiếp tục làm rõ ba vấn đề là cơ sở để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. “Song với nhiệm vụ phát triển kinh tế là xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, đại biểu Hiểu bày tỏ.

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII cũng đề cập được những thành tựu kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được 5 năm qua trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp như kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế ở mức phù hợp...

Các đại biểu cũng cơ bản tán thành những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới. Đại biểu Nghiêm Xuân Thành (Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương) nhấn mạnh, đây là vấn đề “hết sức lớn lao”, nhất là khi đất nước đang hòa nhập sâu rộng với thế giới. 

Tin tưởng đất nước đủ sức phát triển vững mạnh

Với việc “tiếp thu một cách đầy đủ và mang tầm khái quát cao” các ý ý kiến góp ý từ cơ sở, nhiều đại biểu tin tưởng, đất nước sẽ phát triển vững mạnh.

“Việc triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống sẽ tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nước nhà”, đại biểu Nguyễn Minh Hùng (Hải Dương) nói.

Đại biểu Đặng Quốc Vinh kỳ vọng, “Đại hội XII sẽ là một khởi đầu cho công cuộc đổi mới (lần II) của Đảng”.

Vì vậy, theo nhiều đại biểu, cần thực hiện tốt yếu tố mấu chốt là “dân chủ tập trung, kiểm soát quyền lực, vững bước đi lên trên con đường đổi mới” để mở ra một thời kỳ mới cho dân tộc ta, đất nước ta, Đảng ta.

Đặc biệt, trong giai đoạn đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, đại biểu Phạm Minh Đạo (Đồng Nai) lưu ý, cần có sự chuẩn bị kỹ các vấn đề như tăng năng suất, chất lượng, giá thành hàng hóa để nâng "sức đề kháng".

“Nền sản xuất trong nước còn nhỏ bé, cần có những định hướng chiến lược, đẩy mạnh liên kết để xử lý những vấn đề cần khắc phục để kinh tế hợp tác đủ mạnh, vươn lên, đủ sức tham gia “sân chơi hội nhập”, đại biểu Đạo nêu ý kiến.

Với thành quả 30 năm đổi mới, Đảng không né tránh những vấn đề gai góc, đại biểu Phạm Mạnh Thường (Bắc Giang) tin tưởng, “chắc chắn Việt Nam sẽ sớm trở thành một nước công nghiệp, giàu mạnh”. 

Thảo Nguyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica