Đại hội Đảng XII biểu quyết trường hợp xin rút đề cử vào Trung ương

Cập nhật: 25/01/2016 08:21

(Thanh tra) - Hôm nay 25/1, Đại hội Đảng thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử; đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đại hội Đảng XII biểu quyết trường hợp xin rút đề cử vào Trung ương

Theo Chương trình, sáng Đại hội làm việc tại đoàn. Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến các Đoàn.

Các Đại biểu sẽ ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (nếu có).

10h sáng cùng ngày, Đoàn Chủ tịch để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành khóa XII.

Chiều Đại hội làm việc Hội trường. Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử; đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đại hội cũng sẽ bầu Ban Kiểm phiếu vào cùng ngày.

Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội, ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Quy trình theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua là để Đại hội thể hiện quyết định của mình thông qua việc bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội. Đầu tiên là phải hình thành được danh sách bầu cử. 

Danh sách đó được hình thành từ hai nguồn. Đó là, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI có trách nhiệm chuẩn bị danh sách ứng cử viên để giới thiệu với Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhưng số dư đó chỉ từ 10% đến 15%. Và các đại biểu dự Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu tại Đoàn các đồng chí đề cử bổ sung để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. 

Trường hợp các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI không được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đề cử, các đồng chí đó sẽ rút hết. Ngay cả khi các đồng chí đã rút rồi, vẫn được các đại biểu giới thiệu, Đại hội sẽ bỏ phiếu kín, thể hiện quyền quyết định của mình qua việc biểu quyết đồng ý hay không đồng ý cho các đồng chí này rút. 

Trường hợp Đại hội đồng ý cho rút, đồng chí này sẽ được rút và không đưa vào danh sách bầu cử tại Đại hội. Trường hợp Đại hội không cho rút, sẽ đưa vào danh sách theo đúng quy định để bầu. 

“Như vậy là rất rõ ràng, dân chủ. Những đại biểu không phải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sẽ được nhận đề cử hoặc ứng cử theo quy định”, ông Lê Quang Vĩnh nhấn mạnh.

Tuy nhiên số dư trong danh sách bầu cử chính thức không được vượt quá 30% theo quy định. Ông Lê Quang Vĩnh cũng cho biết, các trường hợp được các đại biểu Đại hội giới thiệu bổ sung, đã xin rút rất nhiều.

Thảo Nguyên

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica