Đà Nẵng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Cập nhật: 30/08/2018 08:44

Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đà Nẵng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị.

Đảng bộ thành phố xác định đây là một trong những yếu tố quyết định trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị; là chìa khóa cho sự ổn định và phát triển của thành phố. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nghiên cứu, triển khai nhiều cách làm đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức đảng, tập trung xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh, bộ máy chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

da nang doi moi phuong thuc lanh dao cua dang hinh 1

Đà Nẵng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Cách đây 5 năm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thành lập Đảng ủy các khu Công nghiệp trực thuộc Thành ủy. Đảng ủy các Khu Công nghiệp thường xuyên bám sát cơ sở, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đảng ủy còn làm cầu nối giữa doanh nghiệp với Đảng và chính quyền. 

Ông Phạm Văn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết, trước kia, Chi nhánh Công ty Bia Việt Nam phải đặt hàng sản xuất thùng bia Heineken tận Bình Dương, vừa chậm vừa tốn kém. Đảng ủy đã giúp doanh nghiệp này hợp tác với Công ty Á Châu. 

“Đảng ủy các Khu Công nghiệp tập trung giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Đồng thời tổ chức Đảng phải phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng ủy với các cơ quan chức năng của thành phố để đưa ra những giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phát huy vai trò cầu nối, các tổ chức cơ sở Đảng phải giúp chủ doanh nghiệp và người lao động cùng thống nhất nhận thức, chia sẻ trách nhiệm đồng thuận, giúp đỡ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh” – ông Phạm Văn Hòa cho biết và nhấn mạnh trong cơ chế thị trường, Đảng phải thay đổi phương thức lãnh đạo để phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

Theo ông Phạm Nhật Phi, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng, hầu hết các doanh nghiệp đều đã cổ phần hóa. Vì vậy, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cũng phải đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp với tình hình mới, xác định đúng vai trò lãnh đạo trong từng loại hình doanh nghiệp,đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân.

Thời gian qua, Đảng ủy khối tập trung 2 nhiệm vụ chính là nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và đồng hành với doanh nghiệp. Theo đó, Đảng ủy xây dựng 4 Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đó là đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong từng loại hình doanh nghiệp; Đổi mới phương pháp giảng dạy các lớp đối tượng Đảng; Đối mới chất lượng công tác kiểm tra giám sát và Đề án cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

Ông Phạm Nhật Phi cho biết, có nhiều chi bộ cơ sở, đảng viên làm việc phân tán trên khắp cả nước. Vì vậy, để tạo đảng viên cho những đơn vị có tính đặc thù này, Đảng ủy khối đã đề ra các hình thức sinh hoạt chi bộ một cách linh hoạt như sinh hoạt chi bộ trực tuyến đối với những đơn vị có điều kiện về công nghệ thông tin, sinh hoạt qua mail hoặc sinh hoạt chi bộ theo cụm.

Trên cơ sở các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương, Thành ủy và cấp ủy Đảng đều thông qua vai trò của đội ngũ đảng viên. Nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ quận, huyện đến phường, xã luôn được đổi mới; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng nhân dân; thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị.

Các địa phương đã tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ngày càng gắn bó hơn. 

da nang doi moi phuong thuc lanh dao cua dang hinh 2
Đà Nẵng chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo sự phát triển nhanh về đô thị.

Ông Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm phát huy hiệu quả hoạt động Đảng ủy 11 xã. Đảng ủy xã phân công cho từng Đảng ủy viên phụ trách ở các thôn tham gia sinh hoạt chi bộ ở thôn hàng tháng với các chi bộ. Qua đó nắm bắt khó khăn ở cơ sở, chỉ đạo giải quyết kịp thời, tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên ngay từ khu dân cư và ở trong cộng đồng khu dân cư. Đảng ủy xã ngày càng trở thành hạt nhân lãnh đạo chính trị toàn diện ở cơ sở, bảo đảm sự phối hợp giữa các tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Thời gian gần đây, Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng đã chỉ đạo các hoạt động của HĐND và UBND thành phố thông qua Đảng đoàn HĐND và Ban cán sự Đảng UBND thành phố. Định kỳ hàng quý, nhất là trước các kỳ họp UBND thành phố, Thường trực Thành uỷ đều tổ chức họp liên tịch với Thường trực HĐND, UBND thành phố thống nhất những chủ trương quan trọng trong chương trình hoạt động, chương trình các kỳ họp HĐND.  

Đối với hoạt động của Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Thường trực Thành uỷ cho ý kiến về các chương trình, kế hoạch, đề án, cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ. 

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: “Đối với Ban Thường vụ, chúng tôi đang tập trung cùng nhau phải làm cho đúng vai. Bí thư, Ban Thường vụ ra sao, Chủ tịch UBND thành phố, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố như thế nào. Đảng Đoàn HĐND và vai trò của HĐND như thế nào. Mỗi cơ quan có một chức năng, mà đã nói đến chức năng thì không thể thay thế, không thể làm thay được và phải đi từ đó”./.

Theo Thanh Hà/VOV.VN

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica