Chủ tịch nước: Phải thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm

Cập nhật: 12/01/2017 13:25

(Thanh tra) - Chiều ngày 11/1, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương tổ chức Phiên họp thứ hai cho ý kiến dự thảo báo cáo Tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017.

Chủ tịch nước: Phải thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trương Hòa Bình cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Hạn chế thấp nhất tình trạng oan, sai

Năm 2016, Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương và các cấp ủy, tổ chức Đảng có liên quan trực thuộc Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về CCTP.

Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng oan, sai, quyền con người được bảo đảm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, bổ trợ tư pháp được coi trọng; công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ…

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2011 - 2016 đề ra chưa đạt kết quả; điều tra, xử lý một số vụ án, nhất là các vụ án về tham nhũng, chức vụ còn chậm trễ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, hoạt động giám định tư pháp chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ được giao thực hiện các hoạt động tư pháp chưa được tiến hành thường xuyên…

Tại phiên họp, các ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2017.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, nhiều vụ án oan sai từ nhiều năm trước dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch nước và sự vào cuộc của Ban chỉ đạo CCTP, các cơ quan tư pháp đã được giải quyết kịp thời.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, hiện nay cơ sở vật chất của Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, nhất là Tòa án cấp huyện còn thiếu, trụ sở phải đi mượn, thuê. Do đó, cần tiếp tục thực hiện Đề án phân bổ ngân sách cho các cơ quan tư pháp.

Cùng với đó, cần nghiên cứu tổng quan, toàn diện, khách quan nguyên nhân của những hạn chế chưa đạt được trong thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020 để thực hiện quyết liệt trong thời gian tới.

Xây dựng nền tư pháp trong sạch, bảo vệ công lý

Kết luận phiên họp, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, năm 2017, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm.

“Phải thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp của cơ quan, tổ chức và cá nhân”, Chủ tịch nước nhấn mạnh

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải phải gắn nhiệm vụ này với việc thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII để xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Về Chương trình làm việc, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức 4 phiên họp trong năm 2017 để thảo luận, cho ý kiến về 6 đề án, báo cáo.

Chủ tịch nước yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng trình đề án, báo cáo cần chủ động tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án, báo cáo và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan theo đúng kế hoạch đã dự kiến nhằm giúp Ban Chỉ đạo thực hiện đúng chương trình làm việc đã đề ra.          

Trong năm 2017, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức một số đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP ở từng cơ quan, tổ chức và các địa phương.

Chủ tịch nước lưu ý, việc thành lập một số đoàn kiểm tra, giám sát cần được tổ chức gọn, nhẹ, thiết thực, tránh trùng lắp. Văn phòng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm dự thảo kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian tiến hành kiểm tra…

Thảo Nguyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica