“Chốt” không mở rộng hình thức tố cáo qua điện thoại, thư điện tử

Cập nhật: 12/06/2018 10:36

(Thanh tra) - Sáng ngày 12/6, với 468/469 đại biểu có mặt (đạt tỷ lệ 96,1%) tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội “chốt”, không mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại…

“Chốt” không mở rộng hình thức tố cáo qua điện thoại, thư điện tử
Các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi)

Tố cáo bằng đơn hoặc trình bày trực tiếp

Luật Tố cáo (sửa đổi) giữ nguyên hình thức tố cáo như hiện nay. “Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, Điều 22 nêu rõ.

Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho hay, đa số ý kiến đề nghị giữ hình thức tố cáo như Luật hiện hành là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp để bảo đảm tính khả thi.

Một số ý kiến đề nghị mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại, tin nhắn điện thoại…

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, giữ hình thức tố cáo như luật hiện hành”, ông Định nói.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, đối với những thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo hình thức thư điện tử, fax, điện thoại…. nếu có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan tiếp nhận thông tin phải tiến hành việc kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết, xử lý để không bỏ sót, bỏ lọt các hành vi vi phạm pháp luật.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi)

Vấn đề này được quy định tại Điều 25 về tiếp nhận xử lý thông tin có nội dung tố cáo.

 Vợ, chồng, cha, mẹ, con đẻ, con nuôi của người tố cáo được bảo vệ

Liên quan đến bảo vệ người tố cáo, trong quá trình thảo luận, có ý kiến đề nghị giữ đối tượng được bảo vệ như Luật hiện hành.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng được bảo vệ là người cung cấp thông tin, người làm chứng, người nắm giữ các tài liệu quan trọng liên quan đến nội dung tố cáo, người trực tiếp xác minh và người giải quyết tố cáo...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Điều 47 của Dự thảo Luật xác định đối tượng được bảo vệ theo hướng làm rõ phạm vi “người thân thích của người tố cáo” trong quy định của Luật hiện hành.

“Quy định này vừa kế thừa luật hiện hành, vừa bảo đảm tính cụ thể, chặt chẽ của điều luật, đồng thời tập trung nguồn lực cho công tác bảo vệ, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu giải quyết tố cáo. Đối với các đối tượng khác, pháp luật hiện hành vẫn có đủ cơ chế để bảo vệ khi quyền, lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật báo cáo.

Luật quy định rõ, bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo.

Người tố cáo được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trừ trường hợp người tố cáo tự tiết lộ.

Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người quy định tại khoản 1 Điều này đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

Luật Tố cáo (sửa đổi) gồm 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét và chưa có kết luận trước ngàyluật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.

Luật Tố cáo (sửa đổi) quy định, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các đối tượng sau đây:

- Cán bộ, công chức, viên chức; người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

- Người không còn là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian là cán bộ, công chức, viên chức; người không còn được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

- Cơ quan, tổ chức.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, quy định này là kế thừa luật hiện hành nhằm điều chỉnh một nhóm đối tượng tuy không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhưng vẫn được giao thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước.

Hương Giang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica