Bộ TT&TT thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7

Cập nhật: 16/05/2018 08:31

Ban cán sự Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12.

Bộ TT&TT thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của hội nghị TƯ 7 đến cán bộ, đảng viên.

Bộ trưởng cho biết, trong 6 ngày làm việc, hội nghị đã họp, thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra, nhất trí thông qua 3 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, hội nghị TƯ 7 đã xem xét, thảo luận, tán thành và thống nhất cao với báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị TƯ 6 đến hội nghị TƯ 7 khoá 12;  Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của UB Kiểm tra TƯ và UB Kiểm tra các cấp năm 2017.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thông tin việc Ban chấp hành TƯ Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ thôi giữ chức Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ và uỷ viên UB Kiểm tra TƯ khoá 12; bầu ông Trần Cẩm Tú, Phó chủ nhiệm thường trực UB Kiểm tra TƯ giữ chức Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ; bầu ông Hoàng Văn Trà, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn ĐBQH  tỉnh Phú Yên giữ chức uỷ viên UB Kiểm tra TƯ.

Đồng thời, Ban chấp hành TƯ Đảng đã bầu bổ sung 2 uỷ viên Ban Bí thư gồm: Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú.

TƯ cũng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

(Theo VNN)

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica