Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng NDCM Lào

Cập nhật: 14/07/2015 20:40

Chiều 14/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng NDCM Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Kikeo Khaykhamphithoune. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ông Kikeo Khaykhamphithoune dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ ba giữa hai Đảng với chủ đề “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng.

Ông Kikeo Khaykhamphithoune cũng bày tỏ vui mừng được sang thăm và tham dự Hội thảo lý luận lần thứ ba giữa hai Đảng; báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả cuộc Hội thảo.

Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào Khaykhamphithoune đánh giá cao ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Hội thảo góp phần làm sáng tỏ những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới của hai nước. 

Kết quả Hội thảo sẽ giúp Lào có thêm kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn về công tác lãnh đạo, xây dựng đảng, quản lý xã hội, phát triển kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Lào.

Ông Kikeo Khaykhamphithoune cũng đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây, kết quả hợp tác giữa Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định công tác lý luận có vai trò hết sức quan trọng đối với hai Đảng. Việc tổ chức Hội thảo giữa hai Đảng là rất bổ ích, thiết thực, là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào.

Qua đó, hai bên tăng cường công tác lý luận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của mỗi Đảng, cũng như việc xây dựng Văn kiện của Đại hội mỗi Đảng; củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư mong rằng trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương, Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, các chuyên đề và đề tài nghiên cứu mà hai bên cùng quan tâm để đi sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới của hai nước.

Cùng ngày, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm việc với ông Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước.

Hai bên cũng đánh giá kết quả hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, giữa Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào; đồng thời, hai bên đi sâu trao đổi các biện pháp để triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban và giữa hai Hội đồng trong thời gian tới./.

Theo TTXVN

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica