Điện và thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật: 31/10/2018 11:02

Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo Ireland, Cộng hòa Iceland, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Hy Lạp, Cộng hòa Phần Lan, Cộng hòa Tajikistan, Turkmenistan và lãnh đạo các đảng nước ngoài đã gửi điện và thư chúc mừng.

Điện và thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng thống Ireland Michael D. Higgins gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Cộng hòa Iceland Guoni Th. Johannesson gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp Prokopios V. Pavlopoulos gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Sauli Niinisto gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Cộng hòa Tajikistan Emomali Rahmon gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Đảng FSLN, Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và Phó Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Rosario Murillo đã gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Lãnh đạo các đảng nước ngoài đã gửi thư/điện chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Colombia Jaime Caycedo Turriago; Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Bolivia Ignacio Mendoza Pizarro; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay Juan Castillo và Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách Đối ngoại Đảng Cộng sản Uruguay Jorge Mazzarovich./.

(Theo Vietnam+)

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica